Department Of Corporate Slave Rabbits

Department Of Corporate Slave Rabbits

Department Of Corporate Slave Rabbits

Fuwami, một cô thỏ bí ẩn từ Mặt trăng vừa bị mất việc do tái cấu trúc trong công ty mà cô từng làm việc, đã bay vào căn phòng nơi Shinjirou, một nhân viên của một công ty đang sống

Truyện tranh Department Of Corporate Slave Rabbits

Chương mới nhất Chap 58 vào
Chap 1 - Fuwami đến từ mặt trăng
   
Chap 2 - Fuwami nghĩ ngợi về công việc
   
Chap 3 - Fuwami nhận sự giác ngộ thần thánh
   
Chap 4 - Fuwami rất muốn bỏ thêm vào
   
Chap 5 - Fuwami nghe gọi cửa
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 18
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 21
   
Chap 22
   
Chap 23
   
Chap 24
   
Chap 25
   
Chap 26
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32
   
Chap 33
   
Chap 34
   
Chap 35
   
Chap 36
   
Chap 37
   
Chap 38
   
Chap 39
   
Chap 40
   
Chap 41
   
Chap 42
   
Chap 43
   
Chap 44
   
Chap 45
   
Chap 46
   
Chap 47
   
Chap 48
   
Chap 49
   
Chap 50
   
Chap 51
   
Chap 52
   
Chap 53
   
Chap 54
   
Chap 55
   
Chap 56
   
Chap 57
   
Chap 58
   

Tất cả bàn luận!

Linhkun357 Chap 2

AHhh chimteo quớ

Thảo luận mới