Công Lược Người Yêu Đặc Biệt - Love Lock

Công Lược Người Yêu Đặc Biệt - Love Lock

Công Lược Người Yêu Đặc Biệt - Love Lock

Nhiều lần thất bại trong đường tình. Hoắc Tâm Dạng quyết định báo thù những gã sát thủ tình trường. Liên tục nâng level không ngờ gặp phải đối thủ cuối cùng nhưng đối thủ này cho người ta cảm giác nửa chính nửa tà. Ngoại hình lại siêu cấp mê hoặc lòng người ...

Truyện tranh Công Lược Người Yêu Đặc Biệt - Love Lock

Chương mới nhất Chap 4 vào

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới