Cao Đẳng Linh Hồn

Cao Đẳng Linh Hồn

Cao Đẳng Linh Hồn

Một cái vô thần luận thiếu niên tưởng thuận gió bởi vì một lần ngoài ý muốn thu hoạch được một loại thần kỳ lực lượng, bằng vào loại lực lượng này, hắn có thể nhẹ nhõm hóa giải thế gian kinh khủng nhất, nhất khiến người e ngại sự kiện. Nhiệm vụ lần này là cứu vớt một cái mất tích thiếu niên, địa điểm thì là khiến người nghe tin đã sợ mất mật Côn phệ nham! Nhìn hắn như thế nào một đi ngang qua quan trảm tướng! Dũng đấu Tà Linh! Không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ! Nếu không hết thảy đánh nổ!

Truyện tranh Cao Đẳng Linh Hồn

Chương mới nhất Chap 90.5 vào
Chap 1
   
Chap 2
   
Chap 3
   
Chap 4
   
Chap 5
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13 - Mặc đồ bơi lên mới có thể giúp cậu!
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 18
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 21
   
Chap 22
   
Chap 23
   
Chap 24
   
Chap 25
   
Chap 26
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32
   
Chap 33
   
Chap 34
   
Chap 35
   
Chap 36
   
Chap 37
   
Chap 38
   
Chap 39
   
Chap 40
   
Chap 41
   
Chap 42.1
   
Chap 42.2
   
Chap 43.1
   
Chap 43.2
   
Chap 44.1
   
Chap 44.2
   
Chap 45
   
Chap 46
   
Chap 47
   
Chap 48
   
Chap 49
   
Chap 50
   
Chap 51.1
   
Chap 51.2
   
Chap 51.3
   
Chap 52.1
   
Chap 52.2
   
Chap 52.3
   
Chap 53.1
   
Chap 53.2
   
Chap 53.3
   
Chap 54.1
   
Chap 54.2
   
Chap 54.3
   
Chap 55.1
   
Chap 55.2
   
Chap 55.3
   
Chap 56.1
   
Chap 56.2
   
Chap 56.3
   
Chap 57.1
   
Chap 57.2
   
Chap 57.3
   
Chap 58.1
   
Chap 58.2
   
Chap 59.1
   
Chap 59.2
   
Chap 60
   
Chap 60.2
   
Chap 61.1
   
Chap 61.2
   
Chap 61.2-541992
   
Chap 62.1
   
Chap 62.2
   
Chap 63.1
   
Chap 63.2
   
Chap 64.1
   
Chap 64.2
   
Chap 65.1
   
Chap 65.2
   
Chap 66.1
   
Chap 66.2
   
Chap 67.1
   
Chap 67.2
   
Chap 68.1
   
Chap 68.2
   
Chap 69.1
   
Chap 69.2
   
Chap 70.1
   
Chap 70.2
   
Chap 71.1
   
Chap 71.2
   
Chap 72.1
   
Chap 72.2
   
Chap 73.1
   
Chap 73.2
   
Chap 74.1
   
Chap 74.2
   
Chap 75.1
   
Chap 75.2
   
Chap 76.1
   
Chap 76.2
   
Chap 77.1
   
Chap 77.2
   
Chap 78.1
   
Chap 78.2
   
Chap 79.1
   
Chap 79.2
   
Chap 80.1
   
Chap 80.2
   
Chap 81.1
   
Chap 81.2
   
Chap 82
   
Chap 82.2
   
Chap 83
   
Chap 83.2
   
Chap 84
   
Chap 84.2
   
Chap 85
   
Chap 85.2
   
Chap 86
   
Chap 86.5
   
Chap 87
   
Chap 87.5
   
Chap 88
   
Chap 88.5
   
Chap 89
   
Chap 89.5
   
Chap 90
   
Chap 90.5
   

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới