Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu.

Truyện tranh Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Chương mới nhất Chap 228 vào
Chap 1
     0      0
Chap 2
     0      0
Chap 3
     0      0
Chap 5
     0      0
Chap 6
     0      0
Chap 7
     0      0
Chap 8
     0      0
Chap 9
     0      0
Chap 10
     0      0
Chap 11
     0      0
Chap 12
     0      0
Chap 13
     0      0
Chap 14
     0      0
Chap 15
     0      0
Chap 16
     0      0
Chap 17
     0      0
Chap 18
     0      0
Chap 19
     0      0
Chap 20
     0      0
Chap 21
     0      0
Chap 22
     0      0
Chap 25
     0      0
Chap 26
     0      0
Chap 27
     0      0
Chap 28
     0      0
Chap 31
     0      0
Chap 32
     0      0
Chap 33
     0      0
Chap 34
     0      0
Chap 35
     0      0
Chap 36
     0      0
Chap 37
     0      0
Chap 38
     0      0
Chap 39
     0      0
Chap 40
     0      0
Chap 41
     0      0
Chap 42
     0      0
Chap 43
     0      0
Chap 44
     0      0
Chap 45
     0      0
Chap 46
     0      0
Chap 47
     0      0
Chap 48
     0      0
Chap 49
     0      0
Chap 50
     0      0
Chap 51
     0      0
Chap 52
     0      0
Chap 53
     0      0
Chap 54
     0      0
Chap 55
     0      0
Chap 56
     0      0
Chap 57
     0      0
Chap 58
     0      0
Chap 59
     0      0
Chap 60
     0      0
Chap 61
     0      0
Chap 62
     0      0
Chap 63
     0      0
Chap 64
     0      0
Chap 65
     0      0
Chap 66
     0      0
Chap 67
     0      0
Chap 68
     0      0
Chap 69
     0      0
Chap 70
     0      0
Chap 71
     0      0
Chap 72
     0      0
Chap 73
     0      0
Chap 74
     0      0
Chap 75
     0      0
Chap 76
     0      0
Chap 77
     0      0
Chap 78
     0      0
Chap 79
     0      0
Chap 80
     0      0
Chap 81
     0      0
Chap 82
     0      0
Chap 83
     0      0
Chap 84
     0      0
Chap 85
     0      0
Chap 86
     0      0
Chap 87
     0      0
Chap 88
     0      0
Chap 89
     0      0
Chap 90
     0      0
Chap 91
     0      0
Chap 92
     0      0
Chap 93
     0      0
Chap 94
     0      0
Chap 95
     0      0
Chap 96
     0      0
Chap 97
     0      0
Chap 98
     0      0
Chap 99
     0      0
Chap 100
     0      0
Chap 101
     0      0
Chap 102
     0      0
Chap 103
     0      0
Chap 104
     0      0
Chap 105
     0      0
Chap 106
     0      0
Chap 107
     0      0
Chap 108
     0      0
Chap 109
     0      0
Chap 110
     0      0
Chap 111
     0      0
Chap 112
     0      0
Chap 113
     0      0
Chap 114
     0      0
Chap 115
     0      0
Chap 116
     0      0
Chap 117
     0      0
Chap 118
     0      0
Chap 119
     0      0
Chap 120
     0      0
Chap 121
     0      0
Chap 122
     0      0
Chap 123
     0      0
Chap 124
     0      0
Chap 125
     0      0
Chap 126
     0      0
Chap 127
     0      0
Chap 128
     0      0
Chap 129
     0      0
Chap 130
     0      0
Chap 131
     0      0
Chap 132
     0      0
Chap 133
     0      0
Chap 134
     0      0
Chap 135
     0      0
Chap 136
     0      0
Chap 137
     0      0
Chap 138
     0      0
Chap 139
     0      0
Chap 140
     0      0
Chap 141
     0      0
Chap 143
     0      0
Chap 144
     0      0
Chap 145
     0      0
Chap 146
     0      0
Chap 147
     0      0
Chap 148
     0      0
Chap 149
     0      0
Chap 150
     0      0
Chap 151
     0      0
Chap 152
     0      0
Chap 153
     0      0
Chap 154
     0      0
Chap 155
     0      0
Chap 156
     0      0
Chap 157
     0      0
Chap 158
     0      0
Chap 159
     0      0
Chap 160
     0      0
Chap 161
     0      0
Chap 162
     0      0
Chap 163
     0      0
Chap 164
     0      0
Chap 165
     0      0
Chap 166
     0      0
Chap 167
     0      0
Chap 168
     0      0
Chap 169
     0      0
Chap 170
     0      0
Chap 171
     0      0
Chap 172
     0      0
Chap 173
     0      0
Chap 174
     0      0
Chap 175
     0      0
Chap 176
     0      0
Chap 177
     0      0
Chap 178
     0      0
Chap 179
     0      0
Chap 180
     0      0
Chap 181
     0      0
Chap 182
     0      0
Chap 183
     0      0
Chap 184
     0      0
Chap 185
     0      0
Chap 186
     0      0
Chap 187
     0      0
Chap 188
     0      0
Chap 189
     0      0
Chap 190
     0      0
Chap 191
     0      0
Chap 192
     0      0
Chap 193
     0      0
Chap 194
     0      0
Chap 195
     0      0
Chap 196
     0      0
Chap 197
     0      0
Chap 198
     0      0
Chap 199
     0      0
Chap 200
     0      0
Chap 201
     0      0
Chap 202
     0      0
Chap 203
     0      0
Chap 204
     0      0
Chap 205
     0      0
Chap 206
     0      0
Chap 207
     0      0
Chap 208
     0      0
Chap 209
     0      0
Chap 210
     0      0
Chap 211
     0      0
Chap 212
     0      0
Chap 213
     0      0
Chap 214
     0      0
Chap 215
     0      0
Chap 216
     0      0
Chap 217
     0      0
Chap 218
     0      0
Chap 219
     0      0
Chap 220
     0      0
Chap 221
     0      0
Chap 222
     0      0
Chap 223
     0      0
Chap 224
     0      0
Chap 225
     0      0
Chap 226
     0      0
Chap 227
     0      0
Chap 228
     0      0

Tất cả bàn luận!

Quân Thượng Tà

emo tr hay. đề cử. cầu up


mà nút like ở đâu nhỉ

Quân Thượng Tà Chap 170

chỗ like tr vs chỗ cảm ơn ở đâu nhỉ. vào trang nào cx thấy bảo hãy bấm nhưng có thấy qué đâu mà bấm

Q

Quythienv

Q

Quythienv

pedautay9897 Chap 115

thiên đường dẫn lối ko đi, địa ngục ko cửa lại cứ đâm đầu vào :)))) lại sắp có đứa bị anh hành smlemo

Z

ZeonShiroe1995 Chap 20

Sau 19 chap bựa thì chap này anh ngầu quá xá emo

K

Kiyohana Chap 71

Chắc dễ ăn :)))

K

Kiyohana Chap 54

Nineeeeee :V

K

Kiyohana Chap 41

Má ơi nó ngầuuuuuuuuuuuuuuuuu

K

Kiyohana Chap 37

Ngầuuuuuuuuu

K

Kuroneko Mikari Chap 37

đù má hayyyyyy..............đọc một lèo phê lòi emo

Trang (2): [1] 2 Cuối