Vinland Saga

Câu truyện bắt đầu với một băng Viking được dẫn dắt bởi một gã xảo quyệt tên là Askeladd, và cậu thiếu niên Thorfinn mang nặng mối thù truyền kiếp với Askeladd, bọn họ đã lợi dụng bọn người Pháp tranh đấu lẫn nhau để cướp đoạt của cải, châu báu. Xuyên suốt câu chuyện là câu truyện lịch sử về các vị vua Bắc Âu thời chiếm đóng Anh quốc,về lòng dũng cảm,và sức mạnh của người Bắc Âu.

Truyện tranh Vinland Saga

Chương mới nhất Chap 144 vào
Chap 1 - Normanni
     0      0
Chap 2 - Somewhere Not Here
     0      0
Chap 3 - The End Beyond the Sea
     0      0
Chap 4 - Unbroken Chains
     0      0
Chap 5 - troll
     0      0
Chap 6 - Messenger From The Battlefield
     0      0
Chap 7 - Sword
     0      0
Chap 8 - Beginning of The Journey
     0      0
Chap 9 - A Trap in Distant Seas
     0      0
Chap 10 - Night Awake
     0      0
Chap 11 - Cage
     0      0
Chap 12 - Greater Than Any Monster
     0      0
Chap 13 - Smell
     0      0
Chap 14 - The Sword of Thors
     0      0
Chap 15 - A True Warrior
     0      0
Chap 16 - The Death of Thors
     0      0
Chap 17 - England, 1008
     0      0
Chap 18 - England, 1013
     0      0
Chap 19 - Battle On London Bridge
     0      0
Chap 20 - Ragnarok
     0      0
Chap 21 - Valhalla
     0      0
Chap 21.5
     0      0
Chap 22 - Son of a Troll
     0      0
Chap 23 - Reinforcement
     0      0
Chap 24 - The Land on the Other Side
     0      0
Chap 25 - The Bluff
     0      0
Chap 26 - Artorius
     0      0
Chap 27 - The Warrior and the Monk
     0      0
Chap 28 - Battle in the Darkness
     0      0
Chap 29 - Father and Son
     0      0
Chap 30
     0      0
Chap 31
     0      0
Chap 32
     0      0
Chap 33
     0      0
Chap 34
     0      0
Chap 35
     0      0
Chap 36
     0      0
Chap 37
     0      0
Chap 38
     0      0
Chap 39
     0      0
Chap 40
     0      0
Chap 41
     0      0
Chap 42
     0      0
Chap 43
     0      0
Chap 44
     0      0
Chap 45
     0      0
Chap 46
     0      0
Chap 47
     0      0
Chap 48
     0      0
Chap 49
     0      0
Chap 50
     0      0
Chap 51
     0      0
Chap 52
     0      0
Chap 53
     0      0
Chap 54
     0      0
Chap 55
     0      0
Chap 56
     0      0
Chap 57
     0      0
Chap 58
     0      0
Chap 59
     0      0
Chap 60
     0      0
Chap 61
     0      0
Chap 62
     0      0
Chap 63
     0      0
Chap 64
     0      0
Chap 65
     0      0
Chap 66
     0      0
Chap 67
     0      0
Chap 68
     0      0
Chap 69
     0      0
Chap 70
     0      0
Chap 71
     0      0
Chap 72
     0      0
Chap 73
     0      0
Chap 74
     0      0
Chap 75
     0      0
Chap 76
     0      0
Chap 77
     0      0
Chap 78
     0      0
Chap 79
     0      0
Chap 80
     0      0
Chap 81
     0      0
Chap 82
     0      0
Chap 83
     0      0
Chap 84
     0      0
Chap 85
     0      0
Chap 86
     0      0
Chap 87
     0      0
Chap 88
     0      0
Chap 89
     0      0
Chap 90
     0      0
Chap 91
     0      0
Chap 92
     0      0
Chap 93
     0      0
Chap 94
     0      0
Chap 95
     0      0
Chap 96
     0      0
Chap 97
     0      0
Chap 98
     0      0
Chap 99 - Giong buồm
     0      0
Chap 100 - Về nhà
     0      0
Chap 101
     0      0
Chap 102
     0      0
Chap 103
     0      0
Chap 104
     0      0
Chap 105
     0      0
Chap 106
     0      0
Chap 107
     0      0
Chap 108
     0      0
Chap 109
     0      0
Chap 110
     0      0
Chap 111
     0      0
Chap 112
     0      0
Chap 113
     0      0
Chap 114
     0      0
Chap 115
     0      0
Chap 116
     0      0
Chap 117
     0      0
Chap 118
     0      0
Chap 119
     0      0
Chap 120
     0      0
Chap 121
     0      0
Chap 122
     0      0
Chap 123
     0      0
Chap 124
     0      0
Chap 125
     0      0
Chap 126
     0      0
Chap 127
     0      0
Chap 128
     0      0
Chap 129
     0      0
Chap 130
     0      0
Chap 131
     0      0
Chap 132
     0      0
Chap 133 - Trận chiến tại baltic (10)
     0      0
Chap 134 - Trận chiến tại Baltic (11)
     0      0
Chap 135
     0      0
Chap 136 - Trận chiến tại Baltic (12)
     0      0
Chap 137
     0      0
Chap 138
     0      0
Chap 139
     0      0
Chap 140
     0      0
Chap 141
     0      0
Chap 142
     0      0
Chap 143
     0      0
Chap 144
     0      0

Tất cả bàn luận!
I

icylyly Chap 106

Ad ơi cố gắng ra thêm chap mới nha emo truyện hay mà lâu không có chap mới 


 

T

taoha123 Chap 106

hic...gần 1 năm rồi chưa ra đc chap nào