Kindaichi (Bản Đẹp)

Kindaichi có dáng vẻ của một cậu bé trung học lười biếng, ham chơi, luôn ngủ gật trong lớp, không khi nào làm bài tập. Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã Miyuki mới nhận định cậu là một thiên tài. Cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của Miyuki, cậu đã giải quyết các vụ án ly kỳ xảy ra ở xung quanh.

Truyện tranh Kindaichi (Bản Đẹp)

Chương mới nhất Chap Vol17-15 vào
Chap Vol12-12
   
Chap Vol12-11
   
Chap Vol1-1
   
Chap Vol1-2
   
Chap Vol1-3
   
Chap Vol1-4
   
Chap Vol1-5
   
Chap Vol1-6
   
Chap Vol2-1
   
Chap Vol2-2
   
Chap Vol2-3
   
Chap Vol2-4
   
Chap Vol2-5
   
Chap Vol2-6
   
Chap Vol2-7
   
Chap Vol2-10
   
Chap Vol2-8
   
Chap Vol2-9
   
Chap Vol2-11
   
Chap Vol3-1
   
Chap Vol3-2
   
Chap Vol3-3
   
Chap Vol3-4
   
Chap Vol3-5
   
Chap Vol3-6
   
Chap Vol3-7
   
Chap Vol3-8
   
Chap Vol3-9
   
Chap Vol3-10END
   
Chap Vol4-1
   
Chap Vol4-2
   
Chap Vol4-3
   
Chap Vol12-10
   
Chap Vol6-1
   
Chap Vol5-9
   
Chap Vol7-10
   
Chap Vol7-11
   
Chap Vol7-1
   
Chap Vol4-4
   
Chap Vol4-5
   
Chap Vol4-6
   
Chap Vol4-7
   
Chap Vol4-8
   
Chap Vol4-9
   
Chap Vol4-10
   
Chap Vol15-1
   
Chap Vol16-1
   
Chap Vol17-1
   
Chap Vol18-1
   
Chap Vol18-2
   
Chap Vol18-3
   
Chap Vol18-4
   
Chap Vol18-5
   
Chap Vol18-6
   
Chap Vol18-7
   
Chap Vol18-8
   
Chap Vol18-9
   
Chap Vol18-10
   
Chap Vol18-11
   
Chap Vol18-12
   
Chap Vol6-6
   
Chap Vol6-7
   
Chap Vol6-8
   
Chap Vol6-9
   
Chap Vol6-10
   
Chap Vol6-4
   
Chap Vol6-5
   
Chap Vol10-11
   
Chap Vol9-10
   
Chap Vol9-11
   
Chap Vol7-9
   
Chap Vol12-5
   
Chap Vol10-2
   
Chap Vol5-1
   
Chap Vol5-2
   
Chap Vol5-3
   
Chap Vol5-4
   
Chap Vol5-6
   
Chap Vol5-5
   
Chap Vol5-7
   
Chap Vol5-8
   
Chap Vol5-10
   
Chap Vol6-2
   
Chap Vol6-3
   
Chap Vol7-2
   
Chap Vol7-3
   
Chap Vol7-5
   
Chap Vol7-6
   
Chap Vol7-12
   
Chap Vol8-1
   
Chap Vol8-2
   
Chap Vol8-3
   
Chap Vol8-4
   
Chap Vol8-5
   
Chap Vol8-6
   
Chap Vol8-7
   
Chap Vol8-8
   
Chap Vol8-9
   
Chap Vol8-10
   
Chap Vol8-11
   
Chap Vol8-12
   
Chap Vol9-1
   
Chap Vol9-2
   
Chap Vol9-3
   
Chap Vol9-4
   
Chap Vol9-5
   
Chap Vol9-6
   
Chap Vol9-7
   
Chap Vol9-8
   
Chap Vol9-9
   
Chap Vol10-1
   
Chap Vol10-3
   
Chap Vol10-10
   
Chap Vol10-12
   
Chap Vol10-13
   
Chap Vol10-14
   
Chap Vol11-1
   
Chap Vol11-2
   
Chap Vol11-3
   
Chap Vol11-4
   
Chap Vol11-5
   
Chap Vol11-6
   
Chap Vol11-7
   
Chap Vol11-8
   
Chap Vol11-9
   
Chap Vol11-10
   
Chap Vol11-11
   
Chap Vol11-12
   
Chap Vol11-13
   
Chap Vol11-14
   
Chap Vol12-1
   
Chap Vol12-2
   
Chap Vol12-3
   
Chap Vol12-4
   
Chap Vol12-6
   
Chap Vol12-7
   
Chap Vol12-8
   
Chap Vol12-9
   
Chap Vol12-13
   
Chap Vol13-1
   
Chap Vol14-1
   
Chap Vol14-2
   
Chap Vol14-3
   
Chap Vol14-4
   
Chap Vol14-5
   
Chap Vol14-6
   
Chap Vol14-7
   
Chap Vol14-8
   
Chap Vol14-9
   
Chap Vol14-10
   
Chap Vol14-11
   
Chap Vol15-1-518479
   
Chap Vol15-2
   
Chap Vol15-3
   
Chap Vol15-4
   
Chap Vol15-5
   
Chap Vol15-6
   
Chap Vol15-8
   
Chap Vol15-7
   
Chap Vol15-9
   
Chap Vol15-10
   
Chap Vol15-11
   
Chap Vol15-13
   
Chap Vol15-12
   
Chap Vol16-2
   
Chap Vol16-3
   
Chap Vol16-4
   
Chap Vol16-5
   
Chap Vol16-6
   
Chap Vol16-7
   
Chap Vol16-8
   
Chap Vol16-9
   
Chap Vol16-10
   
Chap Vol16-11
   
Chap Vol16-12
   
Chap Vol16-13
   
Chap Vol17-2
   
Chap Vol17-3
   
Chap Vol17-4
   
Chap Vol17-5
   
Chap Vol17-6
   
Chap Vol17-7
   
Chap Vol17-8
   
Chap Vol17-9
   
Chap Vol17-10
   
Chap Vol17-11
   
Chap Vol17-12
   
Chap Vol17-13
   
Chap Vol17-14
   
Chap Vol17-15
   

Tất cả bàn luận!
A

Akira Yue Chap Vol3-7

Thật ra nên có một đến hai lần để nam chính thua cuộc, như vậy sẽ vui hơn nhiều. Dù gì anh ta cũng là người thôi mà, đúng không?

Thảo luận mới