Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân....
Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....

Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử TQ "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi.

Truyện tranh Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Chương mới nhất Chap 303 vào
Chap 1
     0      0
Chap 2
     0      0
Chap 3
     0      0
Chap 4
     0      0
Chap 5
     0      0
Chap 6
     0      0
Chap 7
     0      0
Chap 8
     0      0
Chap 9
     0      0
Chap 10
     0      0
Chap 11
     0      0
Chap 12
     0      0
Chap 13
     0      0
Chap 14
     0      0
Chap 15
     0      0
Chap 16
     0      0
Chap 17
     0      0
Chap 18
     0      0
Chap 19
     0      0
Chap 20
     0      0
Chap 21
     0      0
Chap 22
     0      0
Chap 23
     0      0
Chap 24
     0      0
Chap 25
     0      0
Chap 26
     0      0
Chap 27
     0      0
Chap 28
     0      0
Chap 29
     0      0
Chap 30
     0      0
Chap 31
     0      0
Chap 32
     0      0
Chap 33
     0      0
Chap 34
     0      0
Chap 35
     0      0
Chap 36
     0      0
Chap 37
     0      0
Chap 38
     0      0
Chap 39
     0      0
Chap 40
     0      0
Chap 41
     0      0
Chap 42
     0      0
Chap 43
     0      0
Chap 44
     0      0
Chap 45
     0      0
Chap 46
     0      0
Chap 47
     0      0
Chap 48
     0      0
Chap 49
     0      0
Chap 50
     0      0
Chap 51
     0      0
Chap 52
     0      0
Chap 53
     0      0
Chap 54
     0      0
Chap 55
     0      0
Chap 56
     0      0
Chap 57
     0      0
Chap 58
     0      0
Chap 59
     0      0
Chap 60
     0      0
Chap 61
     0      0
Chap 62
     0      0
Chap 63
     0      0
Chap 64
     0      0
Chap 65
     0      0
Chap 66
     0      0
Chap 67
     0      0
Chap 68
     0      0
Chap 69
     0      0
Chap 70
     0      0
Chap 71
     0      0
Chap 72
     0      0
Chap 73
     0      0
Chap 74
     0      0
Chap 75
     0      0
Chap 76
     0      0
Chap 77
     0      0
Chap 78
     0      0
Chap 79
     0      0
Chap 80
     0      0
Chap 81
     0      0
Chap 82 - Chú ý, từ chap 83-129 không có bản dịch tiếng Việt
     0      0
Chap 83
     0      0
Chap 84
     0      0
Chap 85
     0      0
Chap 86
     0      0
Chap 87
     0      0
Chap 88
     0      0
Chap 89
     0      0
Chap 90
     0      0
Chap 91-Vol30
     0      0
Chap 91-V31
     0      0
Chap 91-V32
     0      0
Chap 91-V33
     0      0
Chap 91-V34
     0      0
Chap 91-V35
     0      0
Chap 91-V36
     0      0
Chap 91-V37
     0      0
Chap 91-V38
     0      0
Chap 91-V39
     0      0
Chap 91-V40
     0      0
Chap 92
     0      0
Chap 93
     0      0
Chap 95
     0      0
Chap 96
     0      0
Chap 97
     0      0
Chap 98
     0      0
Chap 99
     0      0
Chap 100
     0      0
Chap 101
     0      0
Chap 102
     0      0
Chap 103
     0      0
Chap 104
     0      0
Chap 105
     0      0
Chap 106
     0      0
Chap 107
     0      0
Chap 108
     0      0
Chap 109
     0      0
Chap 110
     0      0
Chap 111
     0      0
Chap 112
     0      0
Chap 113
     0      0
Chap 114
     0      0
Chap 115
     0      0
Chap 116
     0      0
Chap 117
     0      0
Chap 118
     0      0
Chap 119
     0      0
Chap 120
     0      0
Chap 121
     0      0
Chap 122
     0      0
Chap 123
     0      0
Chap 124
     0      0
Chap 125
     0      0
Chap 126
     0      0
Chap 127
     0      0
Chap 128
     0      0
Chap 129
     0      0
Chap 130
     0      0
Chap 131
     0      0
Chap 132
     0      0
Chap 133
     0      0
Chap 134
     0      0
Chap 135
     0      0
Chap 136
     0      0
Chap 137
     0      0
Chap 138
     0      0
Chap 139
     0      0
Chap 140
     0      0
Chap 141
     0      0
Chap 142
     0      0
Chap 143
     0      0
Chap 144
     0      0
Chap 145
     0      0
Chap 146
     0      0
Chap 147
     0      0
Chap 148
     0      0
Chap 149
     0      0
Chap 150
     0      0
Chap 151
     0      0
Chap 152
     0      0
Chap 153
     0      0
Chap 154
     0      0
Chap 155
     0      0
Chap 156
     0      0
Chap 157
     0      0
Chap 158
     0      0
Chap 159
     0      0
Chap 160
     0      0
Chap 161
     0      0
Chap 162
     0      0
Chap 163
     0      0
Chap 164
     0      0
Chap 165
     0      0
Chap 166
     0      0
Chap 167
     0      0
Chap 168
     0      0
Chap 169
     0      0
Chap 170
     0      0
Chap 171
     0      0
Chap 172
     0      0
Chap 173
     0      0
Chap 174
     0      0
Chap 175
     0      0
Chap 176
     0      0
Chap 177
     0      0
Chap 178
     0      0
Chap 179
     0      0
Chap 180
     0      0
Chap 181
     0      0
Chap 182
     0      0
Chap 183
     0      0
Chap 184
     0      0
Chap 185
     0      0
Chap 186
     0      0
Chap 187
     0      0
Chap 188
     0      0
Chap 189
     0      0
Chap 190
     0      0
Chap 191
     0      0
Chap 192
     0      0
Chap 193
     0      0
Chap 194
     0      0
Chap 195
     0      0
Chap 196
     0      0
Chap 197
     0      0
Chap 198
     0      0
Chap 199
     0      0
Chap 200
     0      0
Chap 201
     0      0
Chap 202
     0      0
Chap 203
     0      0
Chap 204
     0      0
Chap 205
     0      0
Chap 206
     0      0
Chap 207
     0      0
Chap 208
     0      0
Chap 209
     0      0
Chap 210
     0      0
Chap 211
     0      0
Chap 212
     0      0
Chap 213
     0      0
Chap 214
     0      0
Chap 215
     0      0
Chap 216
     0      0
Chap 217
     0      0
Chap 218
     0      0
Chap 219
     0      0
Chap 220
     0      0
Chap 221
     0      0
Chap 222
     0      0
Chap 223
     0      0
Chap 224
     0      0
Chap 225
     0      0
Chap 226
     0      0
Chap 227
     0      0
Chap 228
     0      0
Chap 229
     0      0
Chap 230
     0      0
Chap 231
     0      0
Chap 232
     0      0
Chap 233
     0      0
Chap 234
     0      0
Chap 235
     0      0
Chap 236
     0      0
Chap 237
     0      0
Chap 238
     0      0
Chap 239
     0      0
Chap 240
     0      0
Chap 241
     0      0
Chap 242
     0      0
Chap 243
     0      0
Chap 244
     0      0
Chap 245
     0      0
Chap 246
     0      0
Chap 247
     0      0
Chap 248
     0      0
Chap 249
     0      0
Chap 250
     0      0
Chap 251
     0      0
Chap 252
     0      0
Chap 253
     0      0
Chap 254
     0      0
Chap 255
     0      0
Chap 256
     0      0
Chap 257
     0      0
Chap 258
     0      0
Chap 259
     0      0
Chap 260
     0      0
Chap 262
     0      0
Chap 263
     0      0
Chap 264
     0      0
Chap 265
     0      0
Chap 266
     0      0
Chap 267
     0      0
Chap 268
     0      0
Chap 269
     0      0
Chap 270
     0      0
Chap 271
     0      0
Chap 271.2
     0      0
Chap 272
     0      0
Chap 272.2
     0      0
Chap 273
     0      0
Chap 273.2
     0      0
Chap 274
     0      0
Chap 274.2
     0      0
Chap 275
     0      0
Chap 275.2
     0      0
Chap 276
     0      0
Chap 276.5
     0      0
Chap 277
     0      0
Chap 277.5
     0      0
Chap 278
     0      0
Chap 278.5
     0      0
Chap 279
     0      0
Chap 279.5
     0      0
Chap 280
     0      0
Chap 281
     0      0
Chap 282
     0      0
Chap 283
     0      0
Chap 284-332141
     0      0
Chap 284.5
     0      0
Chap 285
     0      0
Chap 286
     0      0
Chap 287
     0      0
Chap 288
     0      0
Chap 289
     0      0
Chap 289.2
     0      0
Chap 290
     0      0
Chap 290.2
     0      0
Chap 290.2-522274
     0      0
Chap 290.3
     0      0
Chap 291
     0      0
Chap 291.2
     0      0
Chap 292
     0      0
Chap 292.2
     0      0
Chap 293
     0      0
Chap 293.2
     0      0
Chap 294
     0      0
Chap 294.2
     0      0
Chap 295
     0      0
Chap 295.2
     0      0
Chap 296
     0      0
Chap 297
     0      0
Chap 297.2
     0      0
Chap 298
     0      0
Chap 299
     0      0
Chap 300
     0      0
Chap 301
     0      0
Chap 302
     0      0
Chap 303
     0      0

Tất cả bàn luận!
Z

ZeonShiroe Chap 282

Ráng nhanh nhanh nha nhóm dịch. Theo dõi từ lúc còn học cấp 1 mà giờ sắp đi làm luôn rồi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc emo

C

captainsinbad Chap 281

truyện này chắc đến khi mình già chết vẫn chưa ra hết quá T_T

Z

ZeonShiroe Chap 249

Tuổi gì mà đòi bẫy chị hả bưởi 

S

sieusao7532 Chap 281

lẹ lẹ nhóm dịch ơi. lâu chết đi được emo

6

626a21 Chap 57

đù má chúng nó nện nhau trong đó luôn WTF

6

626a21 Chap 53

cởi áo ra luôn vkl thấy cả númemo

N

nhokvotinh124 Chap 11

??? ngu hết phần chó. Mà cũng ko sao con lồn này chết main tha hồ tung hoành

A

awardedall Chap 266

cái éo gì thế ? "PHẦN CUỐI CÙNG " là sao ?

S

soc_sinsin

truyện này rất hay, nội dug rất nặng nên việc dịch không phải dễ, hi vọng nhóm vì đam mê và vì lý do bắt đầu mà kết thúc bộ truyện :3
Cám ơn nhóm dịch nhiều.