Adekan

Sĩ quan cảnh sát đụng độ anh chàng bán dù...Hai người sát cánh bên nhau giải quyết những vụ án bí ẩn…

Truyện tranh Adekan

Chương mới nhất Chap 49 vào
Chap 1
   
Chap 2
   
Chap 3
   
Chap 4
   
Chap 5
   
Chap 5.5
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9 - Công chúa trong hộp
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 17b
   
Chap 18
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 21
   
Chap 21.5
   
Chap 22
   
Chap 23
   
Chap 24
   
Chap 25
   
Chap 26
   
Chap 26.5
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32 - Câu chuyện của những người khác
   
Chap 32.5
   
Chap 33 - Yêu
   
Chap 34
   
Chap 35 - Cô gái thích ảo tưởng
   
Chap 36 - Chuyện thường niên ở huyện
   
Chap 37 - Hoang tưởng
   
Chap 38 - Khởi đầu của sự từ bỏ - P1
   
Chap 39 - Khởi đầu của sự sa sút - P2
   
Chap 40 - Người phụ nữ chết bằng mắt - P1
   
Chap 41 - Người phụ nữ chết bằng mắt - P2
   
Chap 42 - Người phụ nữ chết bằng mắt - P3
   
Chap 42.5
   
Chap 43 - Trở về
   
Chap 44 - Hình dáng bằng chứng - P1
   
Chap 45 - Hình dáng bằng chứng - P2
   
Chap 46 - Hình dáng bằng chứng - P3
   
Chap 47 - Ume tuôn trào
   
Chap 48
   
Chap 49
   

Tất cả bàn luận!

Thảo luận mới